Infactovisie bv

Overheid en instellingen: cases.


Vervolg van vakgebied overheid en instellingen.

Ministerie van binnenlandse zaken
Politie, brandweer en ambulancediensten zijn overgestapt op een nieuw digitaal portofoonnetwerk, C2000, waardoor de verschillende diensten beter met elkaar kunnen communiceren en grote hulpverleningsoperaties beter kunnen worden uitgevoerd. In het project zijn de technische disciplines goed vertegenwoordigd maar financiŽle ervaring ontbreekt. Deze is ingevuld door Willem de Lange. De totale omvang van het project bedroeg circa 1,1 miljard euro.
Allereerst is aan landelijke gremia in de hulpsector financiťle voorlichting gegeven over het project, door middel van het bezoeken van lokale afdelingen. Dit om weerstanden weg te nemen, die bestonden vanwege onduidelijkheid over de financiering. Het belangrijkste resultaat in de voorfase van het project was de aanbesteding aan een van de consortia voor de realisering van een infrastructuur met landelijke dekking. Infactovisie heeft het financiŽle gedeelte en de bijbehorende onderhandelingen voor zijn rekening genomen. Daarbij werden financiŽle onzekerheden die een rol speelden vanwege de onbekendheid van de technologie, weggenomen.
In de invoeringsfase heeft Infactovisie een externe projectcontroller geselecteerd en een rapportagestructuur ingericht.

IT Service Management Forum
De vereniging ITSMF zet zich in voor de belangen van het vakgebied service management binnen de IT wereld. Zij organiseert voor haar leden grote en kleinere evenementen (van thema-avonden met 16 deelnemers tot een jaarcongres met 800 bezoekers), publiceert een eigen periodieke uitgave, boeken en leermiddelen en een website met veel informatie.
De vereniging heeft een eigen kantoor voor de uitvoering van de vele werkzaamheden. De relatief jonge vereniging heeft een sterke groei in ledenaantal doorgemaakt en dat resulteerde in druk op de kwaliteit en omvang van de activiteiten en in spanningen tussen bestuur en het kantoor.
Willem de Lange heeft als tijdelijk kantoormanager de organisatie verbeterd, de onderlinge verhoudingen versoepeld en enkele persoonswisselingen begeleid. De plannings- en begrotingscyclus is ingrijpend verbeterd en de effecten van meer en beter uitgevoerde activiteiten op de personele bezetting van het kantoor zijn beter inzichtelijker geworden. Mede hierdoor zijn de vereniging, leden, bestuur en het uitvoerend kantoor zijn klaar voor verdere groei in omvang en succes.

Om contact op te nemen, klik hier.


© 2011 Willem de Lange — doe de financiŽle check — webdesign en text editing Corneliszoon.