Infactovisie bv

Zorgsector: cases.


Vervolg van vakgebied zorg.

Leger des Heils (1) — Overijssel
In de rol van directeur heeft Willem de Lange twee vestigingen van het Leger des Heils in Overijssel (Enschede en Zwolle) samengevoegd. Daarbij werd het hoofdkantoor verplaatst van Hattem naar Zwolle. Het onder Overijssel ressorterende kindertehuis in Gelderland, werd ondergebracht bij de vestiging Gelderland. De Lange stemde het sociaal plan voor deze reorganisatie af met de vakbonden, en zorgde voor de samenvoeging van twee ondernemingsraden.
De gewenste schaalvergroting werd gerealiseerd waardoor de overheadkosten lager werden.

Leger des Heils (2) — Indicatiebureau
Willem de Lange gaf tijdelijk leiding aan het Centraal Intern Indicatiebureau voor Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils. Hij zorgde ervoor dat het proces van indicatie door de hele oganisatie heen sterk werd verbeterd. Ook zorgde hij ervoor dat de ambulante zorg met verblijfselementen voor cliŽnten van het Leger, werd omgevormd tot 'zorg met verblijf', waardoor de financiering van deze dienstverlening voor langere tijd kon worden gegarandeerd.
Na de inwerkingtreding van de CIZ-organisaties (Centra Indicatiestelling Zorg) door de overheid, zorgde De Lange voor het Leger des Heils voor de opheffing van het interne indicatiebureau. De resterende adviesrol van deze afdeling bracht hij onder bij de werkeenheden.

Ambulancezorg Groningen
Door belangenconflicten leek een fusie in de ambulancezorg niet haalbaar en een gefuseerde instelling niet financieel rendabel.
Infactovisie heeft een stichting opgericht en de financieringsstructuur van die stichting voor de langere termijn gewaarborgd. De organisatie is ingericht, evenals de IT infrastructuur. De personeelsorganisaties zijn geÔntegreerd. Conflicten zijn door middel van mediation bijgelegd en de financiŽle en personele obstakels zijn uit de weg geruimd. De zorginstelling draait en is financieel gezond.
De doorlooptijd bedroeg ongeveer twaalf maanden.

Leger des Heils (3) — Groningen
Willem de Lange werd enige tijd ingehuurd door een werkeenheid van het Leger des Heils, dat kampte met teleurstellende financiŽle resultaten. Door uitbreiding van het dienstenaanbod, en verscherping van het financieel bewustzijn van zorgmanagers, loste hij dit probleem op.
Verder zorgde De Lange voor een professionele aanpak binnen de P&O-afdeling, zette hij een intern uitzendbureau op — een soort interne personeelspoule.

Stichting de Zeijlen
Stichting de Zeijlen (verzorging van verstandelijk gehandicapten) en zijn controller waren uit elkaar gegaan, waardoor enkele projecten tussen de wal en het schip vielen, zoals een herhuisvesting van verstandelijk gehandicapten in Groningen.
Na een intakegesprek heeft Willem de Lange de haalbaarheid van het project eenduidig vastgesteld. De door de stichting gehanteerde methode van schriftelijke communicatie met financiers (ziektekostenverzekeraars en ministerie) is in overleg vervangen door een andere methode, namelijk om de haalbaarheid van projecten vooraf te bespreken en de aanvraag in te dienen in overeenstemming met de verkregen adviezen. De inzet rond de projecten is daarmee veel effectiever geworden.
Bij het project in Groningen heeft hij informeel contact gelegd met een woningbouwvereniging, die bereid bleek tot een — van beide kanten vruchtbare — samenwerking.

Om contact op te nemen, klik hier.


© 2011 Willem de Lange — doe de financiŽle check — webdesign en text editing Corneliszoon.