Infactovisie bv

Zorgsector: flexibele dienstverlening die precies aansluit op de vraag van de cliŽnt en de mogelijkheden van financiering.


Van organisaties die zorg leveren, wordt verwacht dat ze diensten aanbieden die flexibel aansluiten op de vraag, en die passen in de financieringsstromen van overheden en verzekeraars.

Dat is niet eenvoudig. De financiering van de zorg is in beweging en zal de komende jaren nog ingrijpende wijzigingen ondergaan.

Ook de vraag naar zorg is heel veranderlijk. Dat leidt er toe dat zorginstellingen hun producten en diensten steeds moeten aanpassen, gebruik makend van hun mensen en middelen. Flexibiliteit is dus heel belangrijk.

Willem de Lange heeft ervaring als interim-manager bij zorgverlenende instellingen. Essentieel voor deze instellingen is:
  • uitvinden wat de behoefte is aan zorg
  • de organisatie zo inrichten dat deze zorg kan worden verleend
  • mensen en middelen toewijzen om het gedaan te krijgen
  • de financiering ervoor vinden en zeker stellen
  • uitvoering van zorg en vastleggen / rapporteren van geleverde prestatie
  • evaluatie van geleverde diensten met financierende instanties
  • eventueel aanpassen van organisatie / dienst aan gewijzigde zorgvraag of financiering
Een zorginstelling is geen bedrijf. In de zorgsector gaat het om meer dan alleen geld: het gaat om dienstverlening aan cliŽnten, die wordt gerealiseerd met zorgverleners en hulpmiddelen. Het management van de zorginstelling heeft bovendien als taak om te zorgen voor een de juiste infrastructuur — dat kan zijn gebouwen, vervoermiddelen maar ook bijvoorbeeld een systeem met alarmknoppen — en de juiste financieringstructuur.

Willem de Lange helpt zorginstellingen om hun organisatie in te richten en af te stemmen op de zorgvraag, en om de financiering te vinden in het complex van subsidiŽrende / financierende instanties en regelingen. De instelling wordt zo flexibel mogelijk gemaakt om met de beschikbare menskracht en middelen uiteenlopende services te kunnen leveren.

Klik hier om voorbeelden te zien van afgeronde projecten.

Om contact op te nemen, klik hier.

Terug.


© 2011 Willem de Lange — doe de financiŽle check — webdesign en text editing Corneliszoon.